Du har inga artiklar i varukorgen.

Delsumma: 0,00 kr

PAMOL Tablett 500mg /20st

Fler bilder

PAMOL Tablett 500mg /20st

12,75 kr
Art.nr: 13664
Pamol. Smärtstillande läkemedel för behandling av lindrigare smärttillstånd. Pamol har febernedsättande effekt.

Detta är ett receptfritt läkemedel. Receptfria läkemedel får inte säljas till personer under 18 år.
Läs alltid bipacksedeln före användning.

Detaljer

Pamol@ 500 mg, filmdragerad tablett

paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
• Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
• Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Pamol 500 mg är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pamol 500 mg
3. Hur du använder Pamol 500 mg
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pamol 500 mg ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pamol 500 mg är och vad det används för

Pamol innehåller den aktiva substansen paracetamol.
Pamol är smärtstillande och febernedsättande.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pamol 500 mg

Använd inte Pamol 500 mg
- om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du lider av svår leverinsufficiens.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder preparatet om du
- har leverinsufficiens
- lider av kronisk alkoholism
- har svår njurinsufficiens
- tar andra preparat som innehåller paracetamol (på detta sätt undviker du överdosering)
- har svårt att ta upp näring (kronisk undernäring).

Var uppmärksam på följande
- Om du har hög feber, tecken på följdinfektion eller om dina besvär inte går över inom 3 dagar ska du kontakta din läkare. 
- Om du tar smärtstillande läkemedel under en lång period eller i stora doser kan du uppleva att du får huvudvärk eller att huvudvärken förvärras. Huvudvärken ska inte behandlas med högre doser av Pamol. Kontakta din läkare. 
- Samtidig användning av flera olika smärtstillande läkemedel under en lång tid kan orsaka njurskador.

Barn
Pamol-tabletter ska inte ges till barn under 4 år.

För barn över 4 år är maximidosen av paracetamol 45 mg/kg per dygn.

Mer information

EAN-kod 7046260604841
Varumärke Nej

Kundrecensioner

Bra produkt! Recenserad av Bo
En bra produkt som fungerar som den ska. (Skrevs den 2015-06-05)

Skriv din egen recension

Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig

Denna sida använder cookies. Genom att surfa vidare så accepterar du vår användning av detta. Läs mer här.
x